Usługi Kadrowo-Płacowe

 • Naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie listy płac
 • Sporządzanie i przesyłanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych ZUS
 • Rozliczanie godzin nadliczbowych zgodnie z dokumentacją
 • Rozliczanie umów zleceń i o dzieło
 • Przygotowywanie raportów kadrowo-płacowych dla potrzeb wewnętrznych oraz zewnętrznych
 • Zgłoszenie i wyrejestrowanie pracowników w ZUS
 • Ewidencja i kontrola nieobecności z tytułu urlopów, zwolnień lekarskich i innych
 • Kontrola ważności badań lekarskich
 • Kontrola dokumentacji szkoleń BHP
 • Sporządzanie umów o pracę, umów cywilno-prawnych
 • Wystawianie świadectw pracy
 • Przygotowywanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 • Przygotowywanie informacji do komorników

Zobacz również

Usługi Księgowe
Pozostałe Usługi