Usługi Księgowe

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • Ewidencja podatkowa ryczałtu ewidencjonowanego
 • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy
 • Sporządzanie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT
 • Przygotowanie i składanie właściwych deklaracji podatkowych
 • Wysyłanie pliku JPK
 • Usługa rozliczeń właścicieli i osób współpracujących z ZUS
 • Przygotowywanie przelewów do ZUS i US
 • Rozliczenia transakcji międzynarodowych
 • Sporządzenie rocznych zeznań podatkowych i sprawozdań finansowych
 • Przygotowywanie sprawozdań statystycznych do GUS
 • Archiwizowanie dokumentów
 • Sporządzanie aktualizacji zgłoszeń działalności gospodarczej
 • Wyprowadzanie zaległości księgowo-podatkowych

Zobacz również

Usługi Kadrowo-Płacowe
Pozostałe Usługi