Zeznania podatkowe za 2017 r.

Przypominam, że z dniem 30/04/2018 r. upływa termin złożenia zeznania podatkowego za poprzedni rok. Proszę jednocześnie pamiętać, że od 2017 r. obowiązuje nowa kwota wolna od podatku, co niesie znaczące zmiany w zeznaniach składanych w 2018 r. Kwota wolna sprawia, że płacimy mniejsze podatki. Główną funkcją takiego rozwiązania jest jednak zabezpieczenie osób zarabiających najmniej. Każdy, kto osiągnął dochód niższy niż 6600 zł nie tylko nie zapłaci podatku PIT. Ma również prawo do uzyskania zwrotu z urzędu skarbowego, ponieważ w jego imieniu pracodawca odprowadzał zaliczki. Ze zwolnienia z obowiązku płacenia podatku skorzystają wyłącznie podatnicy, którzy rozliczają się według skali podatkowej. Kwota wolna nie przysługuje więc osobom opodatkowanym w formie karty podatkowej, ryczałtu lub podatkiem liniowym (w wysokości 19 proc.).

W nowej formule, kwota wolna (i jednocześnie kwota zmniejszająca podatek) różni się w zależności od zarobków. Pierwszy próg to 6 600 zł. Każdy, kto zarobi mniej, zmniejszy swój podatek o 1 188 zł. Zyskają też osoby o dochodach od 6 600 do 11 000 zł. Podatnicy, którzy rocznie zarabiają między 11 000 a 85 528 zł nie dostrzegą żadnej różnicy, bo nadal odpiszą 556,02 zł. W przypadku zarobków powyżej 85 528 zł, wskazana kwota będzie się stopniowo zmniejszać.

wróć